Oto najistotniejsze zmiany w podatkach w najbliższym czasie:

  1. BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

Od września startuje tzw „biała lista podatników VAT”  teraz jest czas na weryfikację rachunków bankowych przedsiębiorców.

Trzeba zweryfikować posiadane rachunki bankowe i zgłosić go do urzędu skarbowego lub CEIDG. (ceidg lub NIP8-sp.zo.o.).

Tzw. Biała lista Ma związek z wchodzącą w życie od września br. nowelizacją ustawy o VAT, która wprowadzi elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT („białą listę”). Znajdą się na niej m.in. numery rachunków rozliczeniowych (prowadzonych w banku lub SKOK), które przedsiębiorca wskazuje w zgłoszeniu rejestracyjnym lub aktualizacyjnym.

Brak konta może więc odstraszać kontrahentów. Jeżeli bowiem podatnik zażąda zapłaty ponad 15 tys. zł gotówką lub na rachunek niewidniejący na białej liście, to kontrahent nie będzie mógł zaliczyć wydatku do swoich kosztów uzyskania przychodu i poniesie ewentualną solidarną odpowiedzialność za nierozliczony VAT. 

nie będzie można odliczyć od przychodu płatności za transakcję o wartości przekraczającej 15 tys. zł, jeśli zapłata trafi na inne konto niż figurujące na białej liście. Oprócz tego nabywca poniesie solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą za nierozliczony przez niego VAT z tytułu takiej transakcji. przepis wchodzi w życie od stycznia 2020r.

  1. OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT - obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) od 1 listopada 2019

Będzie on dotyczyć branż szczególnie wrażliwych, czyli głównie objętych obecnie mechanizmem odwrotnego obciążenia
- wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;

- odpady, złom, surowce wtórne;

- elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;

- paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe,

- prawa do emisji gazów cieplarnianych;

- roboty budowlane;

- węgiel;

- handel częściami do samochodów i motocykli. 

Split payment polega na tym, że nabywca płaci kwotę netto na zwykły rachunek rozliczeniowy dostawcy (usługodawcy), a równowartość podatku od towarów i usług na specjalne konto VAT.

  • · obowiązkowy split payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i których wartość przekracza 15 000 zł,
  • · obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną wybrane towary oraz usługi
  • · podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce;
  • · wprowadzony zostanie obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

UWAGA! Jeśli łączna faktura będzie na  kwotę powyżej 15tys zł a tylko jedna pozycja z faktury będzie „wrażliwa” z załącznika nr 15,  sprzedawca musi oznaczać słowami „mechanizm podzielonej płatności”. 

 3. Obowiązkowy NIP NA PARAGONIE 

Sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu fiskalnego tylko w przypadku gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. Takie rozwiązanie ma zacząć funkcjonować już od początku września 2019 r. Niedopełnienie tego obowiązku będzie wiązało się z sankcją w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Sprzedawca nie będzie miał prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym terminie.