Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców (duży ZUS)

 

Podstawa wymiaru składek
(IV-XII 2018)

 Zdrowotne  

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

FunduszPracy

3554,93

2 665,80

Składka ZUS za miesiące

kwiecień - grudzień 2018

319,94

(do odliczenia 275,51)

520,36

213,26

65,31

44,52 

65,31

Razem społeczne z chorobowym = 843,45

Razem społeczne bez chorobowego = 778,14

Łącznie miesięczne składki ZUS
kwiecień - grudzień 2018

        Razem składki ZUS (z chorobowym)

 1228,70

        Razem składki ZUS (bez chorobowego)

 1163,39

 

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą - pierwsze 24 miesiące tzw. mały ZUS

.                         

 Zdrowotne  

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

(dobrowolne)

Wypadkowe

FunduszPracy

Podstawa wymiaru składek
(kwiecień - grudzień 2018)

3554,93

630,00

Składka ZUS za miesiące

kwiecień - grudzień 2018

319,94

(do odliczenia 275,51)

122,98

50,40

15,44

10,52 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 199,34

Razem społeczne bez chorobowego = 183,90

Łącznie miesięczne składki ZUS
kwiecień - grudzień 2018

        Razem składki ZUS (z chorobowym)

519,28

        Razem składki ZUS (bez chorobowego)

503,84

żródło: zus.pox.pl