SPLIT PAYMENT czyli podzielona płatność

 

Nowelizacja ustawy o VAT zakłada, że każdy przedsiębiorca będzie miał założony odrębny rachunek VAT. Kontrahent zapłaci mu kwotę netto na zwykły rachunek bankowy, a kwotę podatku VAT na odrębne konto VAT. 

Zdaniem Ministerstwa celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Ma to zapobiec wyłudzeniom podatku m.in. przez firmy, które znikały po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta, nie odprowadzając VAT.

Mechanizm split payment będzie dobrowolny, przynajmniej przez jakiś czas.... 

O zastosowaniu płatności split payment ma zdecydować nabywca.